Montblanc Bohème fountain pen
Stylo plume Montblanc Bohème - Boutique-Officielle-Montblanc-Cannes
Stylo plume Montblanc Bohème - Boutique-Officielle-Montblanc-Cannes
Stylo plume Montblanc Bohème - Boutique-Officielle-Montblanc-Cannes
Stylo plume Montblanc Bohème - Boutique-Officielle-Montblanc-Cannes
Stylo plume Montblanc Bohème - Boutique-Officielle-Montblanc-Cannes
Stylo plume Montblanc Bohème - Boutique-Officielle-Montblanc-Cannes

Montblanc Bohème fountain pen

Price upon request


Price upon request

Engraving examples

Montblanc Bohème Fountain Pen

 

Ref: 38268